Skip to content

Vergoedingen

Verschillende zorgverzekeraars vergoeden de kosten van de mantelzorgmakelaars in de aanvullende verzekering.
Raadpleeg daarvoor uw eigen zorgpolis of kijk op het overzicht van de beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars, de BMZM, via onderstaande link. Vergoeding kan plaatsvinden via de polis van de zorgvrager of de mantelzorger.

Ook via de gemeente kan vergoeding van de mantelzorgmakelaar aangevraagd worden in de vorm van een maatwerkvoorziening op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Een werkgever kan er ook voor kiezen om de kosten voor een mantelzorgmakelaar op zich te nemen, om zo te voorkomen, dat een werknemer uitvalt en langere tijd uit de roulatie is.

Indien je een PGB via de Wet Langdurige Zorg hebt of kunt aanvragen, zou je de mantelzorgmakelaar kunnen vergoeden uit het vrij besteedbare deel.

Voor diensten van de mantelzorgmakelaar, die niet worden vergoed via verzekeraar, WMO, werkgever of PGB, geldt een uurtarief, exclusief BTW, afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden.