Skip to content

Werkgever

Met de wetenschap dat 1 op de 5 mantelzorgers hun zorgtaken combineert met werk (in de zorgsector is dat zelfs 1 op de 4!), zult u als werkgever ook met het thema mantelzorg in aanraking komen. Kent u alle mantelzorgers binnen uw bedrijf? Waarschijnlijk niet, want de cijfers vertellen ook, dat de helft van de mantelzorgers niet praat over hun mantelzorgtaken op het werk.

Mantelzorgers ervaren echter veel steun, als het bespreekbaar is op het werk. Als ze goed geïnformeerd zijn over de regelingen en faciliteiten die de combinatie werk en mantelzorg optimaliseren. Maar ook als het mogelijk is om maatwerkafspraken te kunnen maken. Bijvoorbeeld door ’s ochtends iets later te kunnen beginnen, in verband met zorg voor partner of kind. Of tijdens werk een noodzakelijk telefoontje mogen plegen met instanties. Het zijn soms maar hele kleine dingen, die voor de mantelzorger echter wel de druk van de ketel afhalen. Uiteraard is het over en weer geven en nemen en moeten de afspraken passen binnen uw bedrijf. Maar ik weet zeker dat er altijd mogelijkheden tot ondersteuning van de mantelzorger zijn.

Mantelzorg hoort voortaan bij onze maatschappij, het is goed om dat als werkgever te beseffen. Het is daarom belangrijk om beleid te maken ten aanzien van mantelzorg en dit binnen uw organisatie uit te dragen. Ik ben ervan overtuigd dat dat voor beide partijen voordeel oplevert, ook voor u als werkgever.

Kortom: genoeg redenen om aan de slag te gaan!

Heeft  u interesse? Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik ga graag met u op weg naar
mantelzorgvriendelijk beleid.